Na cestě s jízdním kolem a psem


Dostatek místa: Na cestě s jízdním kolem

Víceúčelový prostor nabízí místo až pro sedm jízdních kol.

Převoz jízdních kol je možný v rámci dostupných prostorových kapacit ve víceúčelovém prostoru. Celkem lze přepravovat až sedm jízdních kol. Invalidní vozíky a dětské kočárky ale mají při přepravě přednost. Víceúčelový prostor je na voze zvenku označen velkým piktogramem jízdního kola a invalidního vozíku. Dbejte prosím na to, aby byl vždy zachován volný přístup k dalším místům k sezení.

Možnost přepravy jízdních kol v autobusech náhradní autobusové dopravy je velmi omezená a závislá na konstrukci použitých autobusů.

 

Nezapomeňte prosím na platný jízdní doklad v souladu s aktuálně platnými tarifními a přepravními podmínkami.

 


Jízdenky pro jízdní kolo

dle aktuálně platných tarifních a přepravních podmínek:

- + Území, kde jezdí linka L7 (starý tarif trilex)

- + Území ZVON

- + Jízdy přes hranice integrovaných dopravních systémů

- + Území VVO


Cestování s čtyřnohým kamarádem: Pes na palubě

Psi musí být ve spojích trilexu zásadně vedení na krátkém vodítku a musí mít náhubek (s výjimkou přepravy ve vhodných přepravních boxech). Asistenční psi dle sociálního zákoníku (SGB IX) mohou být přepravováni také bez náhubku. Respektujte prosím, že zvířata zásadně nesmí být přepravována na místech k sezení určených pro cestující. 


Nezapomeňte prosím na platný jízdní doklad v souladu s aktuálně platnými tarifními a přepravními podmínkami. Přeprava asistenční psů je dle sociálního zákoníku (SGB IX) zdarma.

  


Jízdenky pro přepravu psů

dle aktuálně platných tarifních a přepravních podmínek:

- + Území ZVON

- + Jízdy přes hranice integrované oblasti

- + Území VVO

Servisní horká linka od aus D:

+ 49 89 548 88 97-25

Servisní horká linka od CZ:

+ 420 484 800 595
trilex-Zákazník kancelář Oldřichovská 696
CZ-463 34 Hrádek nad Nisou
 
Partner im / Partner pro
VVO ZVON Doprava Liberecky Kraj Vše o veřejné dopravě v Libereckém kraji